Aktiivimallin vaikutuksia arvioiva väliraportti on julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriö 7.5.2019 12.51
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen mukaan työllistymistä edistäviin palveluihin osallistui aikaisempaa useampi aktiivimallin käyttöönoton jälkeen. Myös työskentely työttömyysaikana yleistyi.

Aktiivimallin käyttöönotto pienensi työttömyysturvaa reilulta kolmannekselta vuoden 2018 alussa työttömyysetuuksia saaneista. Erityisen usein työttömyysetuutta pienennettiin vanhimmilta työttömiltä ja työttömyysturvaa työttömyyspäivärahan lisäpäiviltä saavilta. 

Aktiivimallin voimaantulon jälkeen osallistuminen työllistymistä edistäviin palveluihin kasvoi. Erityisesti kasvoi lyhyisiin, juuri aktiivimallin ehdot täyttäviin palveluihin osallistuminen. Selvityksen mukaan TE-toimistot näyttävät reagoineen kasvaneeseen palvelujen kysyntään kasvattamalla lyhyiden koulutusjaksojen tarjontaa. 

Sekä työttömyyden aikainen työskentely että ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta poistuminen yleistyivät aktiivimallin käyttöönoton jälkeen. Osittain kyse on kuitenkin työllisyystilanteen paranemisen ja muiden uudistusten vaikutuksista. Koska aktiivimalli koskee lähes kaikkia työttömiä, sopivaa verrokkiryhmää, johon aktiivimallin kohteena olevia työttömiä voisi verrata, ei ole. Niinpä suhdannetilanteen muutoksen vaikutusta on vaikea erottaa aktiivimallin vaikutuksesta. 

Osana selvitystä TE-toimistojen asiantuntijoille suunnatun kyselyn tulosten mukaan aktiivimallia nykyisessä muodossaan ei nähdä tarkoituksenmukaisena tapana edistää työllisyyttä. Työttömillä on erilaiset edellytykset ja mahdollisuudet täyttää aktiiviehto joko yksilöllisistä tai sosiaalisista syistä. 

Taustaa

Työttömien aktiivisuuden muutosta aktiivimallin käyttöönoton jälkeen arvioivat Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Turun yliopisto työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleessa työttömyysturvan aktiivimallissa tarkastellaan työttömän aktiivisuutta. Jos aktiivisuutta ei ole riittävästi, työttömyysetuus heikkenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän ajaksi. Mallin tavoitteena on kannustaa lyhyidenkin sijaisuuksien tai määräaikaistöiden vastaanottamiseen ja näin ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä ja lisätä työllisyyttä.

Tutkimuksessa selvitettiin rekisteritietojen avulla aktiivisuusehdon täyttymistä eri työttömien ryhmissä sekä aktivoitumisen muutoksia aktiivimallin käyttöönoton jälkeen. Lisäksi arvioitiin aktiivimallin vaikutuksia TE-toimiston palveluihin ja TE-toimistossa tehtävään työhön niin TE-toimistojen asiantuntijoille ja esimiehille lähetetyllä kyselyllä kuin neljän toimiston esimiesten ja asiantuntijoiden haastatteluilla. 

Väliraportin tulokset ovat alustavia. Hankkeen loppuraportti ilmestyy lokakuun 2019 lopussa.

Lisätiedot
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM, puh. 0295 048 073
tutkimusprofessori Tomi Kyyrä, VATT, puh. 0295 519 427
professori Roope Uusitalo HY & VATT, puh. 050 432 6094

Aktiivimallin vaikutusarvioinnin väliraportti (05/2019)

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu | tem.fi | info@tem.fi

4-PIIRIYHDISTYKSEN KOULUTUSVIIKONLOPUN OHJELMA 17.-19.5.2019 AHVENANMAALLA

 

17.5.2019     

klo 19.50-20.30                  Lippujen jako alkaa Viking Linen terminaalissa,Turku

klo 20.55                             Laiva lähtee kohti Ahvenanmaata

klo 20.55                             Ruokailu Buffet Aurora kansi 10

                      Ruokailun jälkeen vapaata oleskelua laivalla

klo 01.05                             Saavumme Långnäsiin

                      Långnäsistä kuljetus linja-autoilla Park Alandia hotelliin ja majoittuminen

 

18.5.2019

klo 8.00-9.00                      Aamiainen

klo 9.30-9.50                      Kokoustila Park Alandiassa, käydään päivien aikataulu ja käytännön asiat läpi

klo 10.00-11.45                  Ajankohtaiset asiat pääluottamusmies Kari Reponen

klo 12.00-13.00                  Lounas

klo 13.10-15.10                  Hyvinvointi, muutos, stressi, jaksaminen ja Pron ajankohtaiset asiat, Sopimusala-  asiamies Päivi Makkonen Pro

klo 15.20-16.20                  Mitä sitten, miten eteenpäin, missä mennään, alueluottamusmies Taina Koivisto

Jokainen yhdistys järjestää iltaruokailun itsenäisesti ja ilta on vapaata  aikaa

19.5.2019

klo 8.00-9.00                      Aamiainen

klo 9.30-10.30                    Muutos ja sen vaikutukset , pääluottamusmies Kari Reponen

klo 10.40-11.30                  Jäikö mitään mieleen, pääluottamusmies Kari Reponen ja alueluottamusmies Taina Koivisto

klo 11.30-13.00                  Tutustumista Maarianhaminen keskustaan

klo 13.45                             Kävellään satamaan

klo 14.25                             Laiva lähtee kohti Turkua, Turussa olemme klo 19.50

Hallituksen pikatiedote jäsenille (kokous 03.04.2019)     

                               

Liiton hallitus kävi keskusteluja mm. PRO-yhteistyön käynnistymisestä alueilla sekä THHL:n jäsenistön mahdollisista näkymistä tulevassa hallitusohjelmassa. Eduskuntavaalit ovat tärkeät TE-toimistojen sekä ELYjen  ja THHL:n jäsenistön tulevan asemoinnin kannalta.

Päätimme kannustaa jäseniämme käymään vaaliuurnilla käyttämässä merkittävää perustuslaillista oikeuttamme äänestää. Alati kansainvälistyneessä maailmassa ja uutisoinnissa voimme todeta, että kaikkialla ei tätä demokratian välinettä ole olemassa.

Maakuntauudistukseen (MAKU) liittyen vielä tiedoksi se, että VM lakkautti viimeisessä kokouksessa 25.3.2019 maakuntauudistuksen valmistelua varten nimetyn Poikkihallinnollisen   yt-ryhmän toiminnan. Samalla todettiin, että VM:ssä ja kaikilla hallinnonaloilla on alkanut uudistuksen valmisteluprosessin hallittu alasajo vuoden  2019 loppuun mennessä.

THHL:N TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄTÖS VUODELTA  2018

Hallituksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin THHL:n toimintakertomus vuodelta  2018. Toimintakertomus tuodaan liiton kotisivuille ja se löytyy osoitteesta www.thhl.fi.

Lukijasta kertomus voi tuntua pitkältä, mutta tämä kertoo aidosti liiton toiminnasta ja siitä, mihin asioihin aikaa on sekä liitolta että alueilla on käytetty. MAKU luonnollisesti on ollut melko suuressa osuudessa. Vuonna  2018 oli myös ves- ja tes-sopimusten myötä hallinnonalakohtaiset virastoeräneuvottelut, jotka käytiin TE-toimistojen osalta THHL:n edustajilla pj. Eija Tuutti ja plm kari Reponen. Kesäkuussa päättyneissä neuvotteluissa sovittiin sekä v.  2018 jaosta että vuoden 2019 jaosta. ELYn ja KEHAn osalta neuvottelut käyty erikseen vuoden  2018 osalta ja äskettäin päättyneen neuvotteluprosessin myötä vuoden  2019 osalta ja ent. pardialaisten/nykyisten PROlaisten neuvottelijoina olivat ELYjen ja KEHAn prolainen plm Timo Satomaa ja varaplm Tuulikki Miettinen.

Hallitus hyväksyi THHL ry:n vuoden  2018 tilinpäätöksen edustajakokoukselle vietäväksi tili- ja vastuuvapauden myöntämiseksi.

THHL JA PRO

Hallituksessa keskusteltiin Alueyhdistyksien käynnistettäväksi tulleesta Sääntömuutostarpeesta PROhon liittymisestä johtuen. Yhdistykset tekevät omia ratkaisujaan sääntömuutosasioissa ja yhdistysten puheenjohtajat pohtivat myös yhteistyössä muutostarpeista.

________________________________________________________________________

THHL:N YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJAKOKOUS  22.11.2019

THHL:n hallitus päätti, että THHL ry:n ylimääräinen Edustajakokous on yksipäiväinen ja se pidetään  pe  22.11.2019 Helsingissä, Hotelli Radisson Blussa. Kokouksen järjestämisestä päätettiin varsinaisessa Edustajakokouksessa toukokuussa 2017. Kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu käynnistyy kevään ja kiihkeämmin kesälomien jälkeen. Oletamme, että saamme uuden hallitusohjelman myötä selvyyttä THHL:n jäsenistön tulevista näkymistä sekä liiton tulevista haasteista.

Liiton sääntöjen mukaan ylimääräinen Edustajakokous tulee toteuttaa liiton kotipaikkakunnalla Helsingissä ja kokouksen valmisteluista vastaa liiton toimisto. Itse kokouspäivänä toimiston apuna kokouspaikalla toimii tällä kertaa, myöhemmin sovittavalla tavalla, pieni talkooporukka Uudenmaan piiristä.

Kevyttä askellusta kohti kesää ja leppoisaa Pääsiäisaikaa.

Hallituksen psta Eija Tuutti

 

 

Ajankohtaista!

Liity jäseneksi tästä: PROn ilmoittautumislomake

Alkuvuoden aikana tulemme saamaan lisätietoja Pro-jäsenyydestä mutta jos teillä on jo nyt kysymyksiä asiaan liittyen, voitte olla yhteydessä Ammattiliitto Pron puolelle osoitteesta:  jasenasiat@proliitto.fi

Hallituksen uusin tiedote luettavissa Tiedotteet 2019 välilehdellä